Eenzaamheid
kent vele gezichten

Wist je dat bijna de helft van de Dordtenaren zich wel eens alleen voelt? Eenzaamheid kent vele gezichten, ongeacht leeftijd of hoeveelheid sociale contacten.

Helpt u mee?

We kunnen er niet omheen; het coronavirus raakt onze samenleving. Juist in deze moeilijke tijd worden initiatieven ontplooid voor de inwoners die hulp kunnen gebruiken. Helpt u mee?

Er zijn inmiddels al een hoop mooie initiatieven ontstaan in de Drechtsteden waar mensen hun hulp kunnen vragen of aanbieden.

Heeft u zelf een initiatief? Dan horen wij dit graag.

Facebookgroep Dordt voor elkaar

Er is een facebookgroep gemaakt door en voor inwoners van Dordrecht: Coronahulp Dordrecht – Dordt voor elkaar. Heeft u hulp nodig of bent u gezond en wilt u zelf helpen? Dan kunt u een oproep doen in deze facebookgroep.

Licht voor Dordt

Op de website lichtvoordordt.nl en via de hulplijn 078-2049315 kunnen mensen terecht voor praktische hulp, zoals een boodschap thuis laten bezorgen of een praatje als je even je hart wilt luchten. Licht voor Dordt brengt de hulpvrager in contact met een buurtgenoot die hem of haar kan helpen. Ook kunnen hulpbieders zich hier aanmelden.

Facebookgroep #SDDhelpt

De sociale dienst wil deze initiatieven graag verbinden aan de inwoners die dit goed kunnen gebruiken. Daarom is de Facebookgroep #SDDhelpt opgezet. Hier kunnen vraag en aanbod in de Drechtsteden aan elkaar verbonden worden. Dus hebt of kent u een initiatief? Deel het via deze groep. Hebt u hulp nodig? Reageer dan op het aanbod dat in de Facebookgroep staat.

Speciale hulplijn SDD

Hebt u geen Facebook of hebt u liever telefonisch contact? De sociale dienst heeft een speciale hulplijn geopend. Hier kunt u aangeven welke hulp u nodig hebt. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (078) 770 89 35 op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 15.00 uur. Mailen kan ook via sddhelpt@drechtsteden.nl.

Heel Dordt Belt

Netwerk Dordtse Helden heeft een actie opgezet waarin jongeren zich kunnen opgeven om mensen, die tot de risicogroep behoren, te bellen voor een praatje. Bekijk hun oproep op de Facebook-pagina Dordtse Helden.

Het platform Wehelpen

Het platform is een plek waar u een hulpvraag kunt plaatsen. Maar ook waar u uw hulp kunt aanbieden. Naast de website www.wehelpen.nl kunt u ook gebruikmaken van de app Whapp. Deze app brengt lokale hulpvragen en aanbod bij elkaar.

Drecht Matcht van SPUI93

Op de website van Drecht Matcht kunt u een hulpvraag plaatsen of uw hulp aanbieden. Medewerkers van SPUI93 nemen contact met u op om een passende match te vinden. Bekijk hun oproep op www.drechtmatcht.nl.

Centrum Levensvragen Drechtsteden

Heeft u behoefte aan een gesprek over vragen, die u bezighouden? En kunt u daarvoor niet terecht bij mensen in uw directe omgeving, of bespreekt u dit liever met iemand buiten uw directe kring van familie of vrienden? Dan kunt u een beroep doen op Centrum Levensvragen Drechtsteden.

Samenwerkende organisaties starten coronahulp initiatief ‘Licht voor Dordt’

Op de website lichtvoordordt.nl en via de hulplijn 078-2049315 kunnen mensen terecht voor praktische hulp, zoals een boodschap thuis laten bezorgen of een praatje als je even je hart wilt luchten.  Licht voor Dordt brengt de hulpvrager in contact met een buurtgenoot die hem of haar kan helpen. Ook kunnen hulpbieders zich hier aanmelden.

Licht Voor Dordt

Activiteiten kalender

Er bestaan in de stad al veel initiatieven die mensen bij elkaar brengen. Deze initiatieven staan op de activiteitenkalender. Zo kun je in één oogopslag gemakkelijk zien wat er allemaal te doen is om onder de mensen te komen.

In verband met het Coronavirus zijn alle activiteiten in de wijken geannuleerd tot nader bericht.

Gedichtenmaand

Oktober 2019 stond in het teken van zelf geschreven gedichten. Iedereen mocht een mooi gedicht over het thema eenzaamheid insturen die wij vervolgens op de site plaatsten.

Sta stil bij eenzaamheid

Eenzaamheid is nog steeds een taboe. Het kan iedereen overkomen en het kent vele oorzaken. Zo kan het te maken hebben met leeftijd, financiële situatie of het verliezen van sociale contacten. Het is belangrijk dat we met elkaar proberen hier iets aan te doen. De gemeente Dordrecht zet zich de komende jaren stevig in om eenzaamheid te verminderen.

Licht Voor Dordt

Samenwerkende organisaties starten coronahulp initiatief ‘Licht voor Dordt’

Op de website lichtvoordordt.nl en via de hulplijn 078-2049315 kunnen mensen terecht voor praktische hulp, zoals een boodschap thuis laten bezorgen of een praatje als je even je hart wilt luchten.  Licht voor Dordt brengt de hulpvrager in contact met een buurtgenoot die hem of haar kan helpen. Ook kunnen hulpbieders zich hier aanmelden.

Oktober is Gedichtenmaand

Schrijf zelf een mooi gedicht over het thema eenzaamheid en stuur jouw gedicht (eventueel anoniem) naar jebentnietalleen@dordrecht.nl. Wij plaatsen alle gedichten hier en organisren op een avond in november de prijsuitreiking.

Activiteiten kalender

Er bestaan in de stad al veel initiatieven die mensen bij elkaar brengen. Deze initiatieven staan op de activiteitenkalender. Zo kun je in één oogopslag gemakkelijk zien wat er allemaal te doen is om onder de mensen te komen.

Sta stil bij eenzaamheid

Eenzaamheid is nog steeds een taboe. Het kan iedereen overkomen en het kent vele oorzaken. Zo kan het te maken hebben met leeftijd, financiële situatie of het verliezen van sociale contacten. Het is belangrijk dat we met elkaar proberen hier iets aan te doen. De gemeente Dordrecht zet zich de komende jaren stevig in om eenzaamheid te verminderen.