Week tegen Eenzaamheid 2023

De Week tegen Eenzaamheid 2023 loopt van 28 september tot en met 4 oktober. Vind hier de activiteiten tijdens deze week en meer.

Eenzaamheid en verbinding bestaan naast elkaar.

In de week van de eenzaamheid, een landelijk initiatief van de coalitie Een tegen Eenzaamheid , https://www.eentegeneenzaamheid.nl/  dat dit jaar plaatsvind van 28/9 /2023 t/m 4/10/2023, organiseren de twee specialisten Ragna Bottse en Petra Roelofs in samenwerking met de Gemeente Dordrecht een gevarieerd programma. Na de succesvolle campagne  In Dordrecht “je bent niet alleen” kozen zij voor een logisch vervolg thema: van EENzaam naar Samen EEN in verbinding.

Dit betekent dat zij hiermee inzetten op de verbinding leggen met de samenwerkende partners die zich hier al voor inzetten. Ook reiken zij uit naar nieuwe initiatieven. Het is van belang dat aangesloten wordt op de behoefte van de inwoners van Dordrecht. Zo zal er dit jaar ook aandacht gegeven worden aan de toenemende mate van eenzaamheid bij jongeren.

De nadruk wordt gelegd op het verbreden van de beperkte blik op het begrip eenzaamheid, waardoor er meer bewustzijn komt en we de taboe die er nog steeds is om erover te praten, kunnen doorbreken

We weten dat 50% procent van de mensen in Nederland eenzaam is. Dat is echt heel veel! En dat zijn dus mensen, in jouw familie, collega’s en buren. Eenzaamheid kan vergaande gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Accepteren dat zoveel mensen eenzaam zijn, kan en mag niet de norm zijn. Wat als we ons samen verantwoordelijk voelen voor de 50% ?

Programma

De activiteiten die deze week worden georganiseerd staan op de volgende pagina: https://www.jebentnietalleen.nl/activiteiten/

Speurtocht van EENzaam naar samen EEN

Georganiseerd door specialisten eenzaamheid, Petra Roelofs en Ragna Bottse, in samenwerking met de makers van “dwaalspoor lichtjesroute”, sprits concept www.spritsconcept.nl en de Gemeente Dordrecht.

Week tegen Eenzaamheid 2023

De Week tegen Eenzaamheid 2023 loopt van 28 september tot en met 4 oktober. Vind hier de activiteiten tijdens deze week en meer.

Week tegen Eenzaamheid 2022

De Week tegen Eenzaamheid 2022 loopt van 29 september tot 6 oktober. Vind hier de activiteiten tijdens deze week en meer.