Hartverwarmende
acties

Er worden hartverwarmende acties uitgevoerd in de stad tijdens het coronavirus. Zowel door instellingen als particulieren. Hieronder een opsomming van een aantal van deze acties.

Hartverwarmende acties

Overzicht initiatieven

 • Buurtvaders koken voor buurtbewoners, vrijwilligers brengen de maaltijden rond
 • Muziek maken in/buiten verpleeghuizen
 • Telefooncirkels voor boodschappen doen
 • Versturen van een kaartje naar eenzame ouderen
 • Met een hoogwerker familie van bewoners van verpleeghuizen in contact brengen
 • In diverse talen landelijke richtlijnen communiceren
 • Soep- / maaltijd initiatieven
 • Actief benaderen van vrijwilligers voor extra inzet
 • Verspreiden van een kaart met informatie over bereikbaarheid van buurtwerk en Licht voor Dordt onder de aandacht brengen
 • Brieven versturen naar bewoners die afgelopen jaren signalerend huisbezoek hebben gehad
 • Telefoongesprekken voeren met bewoners om te vragen of zij hulp nodig hebben
 • In het stiltecentrum van het ziekenhuis kunnen bezoekers praten met een geestelijk verzorger, een kaarsje branden of een tekst schrijven
 • Maaltijd Aan Huis: samenwerking tussen Maatschappelijk Betrokken Ondernemers, Licht voor Dordt, Hoop, Aandachtscentrum, Restaurant Post, Zorggroep Crabbehof m.b.t. maaltijdverstrekking
Luisterend oor

Luisterend oor

Hulp of ondersteuning nodig tijdens de Coronacrisis? Bij deze organisaties in Dordrecht kunt u (telefonisch) terecht.

Initiatieven

Hartverwarmende acties

Er worden hartverwarmende acties uitgevoerd in de stad tijdens het coronavirus. Zowel door instellingen als particulieren.

Helpt u mee?

Meehelpen of hulp nodig?

Juist in deze moeilijke tijd worden initiatieven ontplooid voor de inwoners die hulp kunnen gebruiken. Helpt u mee?