Hartverwarmende
acties

Er worden hartverwarmende acties uitgevoerd in de stad. Zowel door instellingen als particulieren. Hieronder een opsomming van een aantal van deze acties.

Hartverwarmende acties

Overzicht initiatieven

 • Buurtvaders koken voor buurtbewoners, vrijwilligers brengen de maaltijden rond
 • Muziek maken in/buiten verpleeghuizen
 • Telefooncirkels voor boodschappen doen
 • Versturen van een kaartje naar eenzame ouderen
 • Met een hoogwerker familie van bewoners van verpleeghuizen in contact brengen
 • In diverse talen landelijke richtlijnen communiceren
 • Soep- / maaltijd initiatieven
 • Actief benaderen van vrijwilligers voor extra inzet
 • Verspreiden van een kaart met informatie over bereikbaarheid van buurtwerk en Licht voor Dordt onder de aandacht brengen
 • Brieven versturen naar bewoners die afgelopen jaren signalerend huisbezoek hebben gehad
 • Telefoongesprekken voeren met bewoners om te vragen of zij hulp nodig hebben
 • In het stiltecentrum van het ziekenhuis kunnen bezoekers praten met een geestelijk verzorger, een kaarsje branden of een tekst schrijven
 • Maaltijd Aan Huis: samenwerking tussen Maatschappelijk Betrokken Ondernemers, Licht voor Dordt, Hoop, Aandachtscentrum, Restaurant Post, Zorggroep Crabbehof m.b.t. maaltijdverstrekking
Luisterend oor

 

Luisterend oor

Hulp of ondersteuning nodig? Bij deze organisaties in Dordrecht kunt u (telefonisch) terecht.

 

Initiatieven

 

Hartverwarmende acties

Er worden hartverwarmende acties uitgevoerd in de stad. Zowel door instellingen als particulieren.

 

Helpt u mee?

 

Meehelpen of hulp nodig?

Initiatieven worden ontplooid voor de inwoners die hulp kunnen gebruiken. Helpt u mee?