Draai mobiel voor verbeterde weergave.
Door: Wim Jilleba (91 j.)

berusting zie ik bij de getekende grijsaard
zijn moede blik vertelt mij over gedogen
nu hij vanuit het spiegelglas mij aanstaart
zijn trots in weerloosheid aan hem onttogen

zoals de weg der sterren eeuwig vast lag
en ook de aarde haar baan niet kiezen kon
was ook zijn weg bepaald tot de verzoendag
een andere dan die hij dromend ooit begon

achter de man in het glas zie ik de jongen
kwetsbaar in zijn overmoed en verlangen
verwachting en hoop die in hem zongen
de glazen man door ontroering bevangen