Op welke data wordt deze activiteit herhaald?

Elke vrijdag

Tijd

Vanaf 14:00 uur

Locatieadres

Woon-Zorgcentrum Dubbelmonde
In de Biesboschzaal
Koningstraat 290

Kosten

Koffie of thee: € 0,50

Korte omschrijving activiteit

Gezellig een middagje spelletje spelen. Zo kun je sjoelen en rumminkubben.

Contactgegevens organisatie

Ada den Toonder en Esther Booi
acitviteiten.dubbm@zorggroepcrabbehoff.nl