Locatieadres

Milou start bij de Nieuwe Stoof en
gaat dan naar het Bagijnhof.
Dan via de Visstraat naar de
Voorstraat.