Mini Markt in ‘Het Kruispunt’

Een leuke markt waar er kramen zijn met groente, kaas, brood en gebak.

Op welke data wordt deze activiteit herhaald?

2e woensdag van de maand

Tijd

Van: 10:00 uur
Tot: 12:00 uur

Locatieadres

Het Kruispunt

Korte omschrijving activiteit

Een leuke markt waar er kramen zijn met groente, kaas, brood en gebak.

Contactgegevens organisatie

Ada den Toonder en Esther Booi
acitviteiten.dubbm@zorggroepcrabbehoff.nl